Hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ

Nếu bạn đang đau đầu không biết nên viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào thì hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và cụ thể.

Quy định về nội dung đề cương

Lời nói đầu bao gồm các nội dung sau:

Về tính cấp thiết của đề tài: Học viên phải làm rõ được trong đề cương: Tại sao học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu này ? Đề tài có cần thiết phải nghiên cứu không, sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo và câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu?

dich vu viet thue luan van thac sy

Viết đề cương luận văn thạc sĩ cần phải thực hiện theo đúng quy định chung đã được đưa ra.

Tình hình nghiên cứu: Học viên trình bày một cách tổng quát được những tài liệu học viên đã sử dụng có liên quan đến đề tài đang triển khai. Bên cạnh đó phải nêu được những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa thấu đáo đối với câu hỏi nghiên cứu do học viên đặt ra. Ở mục này các bạn lưu ý tổng quan tình hình nghiên cứu không phải là sự liệt kê tài liệu, các tài liệu nghiên cứu không phải là giáo trình, sách giáo khoa.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Phải làm rõ được mục đích của học viên trong vấn đề nghiên cứu là gì, trên cơ sở đó nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn như thế nào.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Làm rõ đối tượng nghiên cứu của luận văn là gì, phạm vi nghiên cứu phải phù hợp với vấn đề nghiên cứu và quy mô của một luận văn thạc sỹ cả về không gian và thời gian.

Phương pháp nghiên cứu: Học viên phải trình bày được những phương pháp nghiên cứu nào được sử dụng, lý do áp dụng, trình bày chi tiết từng phương pháp nghiên cứu được sử dụng, nếu có nguồn số liệu được sử dụng thì cần phải chỉ rõ lấy từ đâu, mức độ khả thi như thế nào…

Kết cấu của luận án: Học viên dự kiến kết cấu của luận văn sao cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.

dich vu viet thue luan van thac sy

Hãy tự dự kiến kết cấu của luận văn sao cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.

Kết cấu nội dung đề cương luận văn thạc sĩ

Trong mục này cần phải đảm bảo số chương và tên các chương của luận văn và các tiểu mục của các chương : chi tiết đến 3 chữ số, ví dụ : 1.2.3. Phân loại… Trong các chương cần phải có 1 chương/phần trình bày về cơ sở lý luận (lý thuyết) liên quan đến đề tài nghiên cứu: học viên phải trình bày chi tiết những khái niệm và các vấn đề có liên quan; 1chương/phần trình bày về thực trạng vấn đề nghiên cứu: Học viên phải trình bày được thực trạng vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu vấn đề gì, ở đâu? nếu có thể nêu được các tồn tại, nguyên nhân và danh mục Tài liệu tham khảo.

Quy mô đề cương chi tiết:

Quy mô đề cương chi tiết cần phải đảm bảo khoảng 30 trang đã bao gồm: bìa, mục lục, lời nói đầu, kết luận (nếu có) và tài liệu tham khảo.

Quy định về hình thức:

– Yêu cầu chung: Đề cương luận văn thạc sĩ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

– Soạn thảo văn bản: Cần phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành tức là:

  • Sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm.
  • Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy.
  • Nếu trong trường hợp có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
  • Không có Header and Footer.
  • Không yêu cầu có phụ lục.

dich vu viet thue luan van thac sy

Viết đề cương luận văn thạc sĩ cần phải đảm bảo tính mạch lạc.

Cách trình bày các nội dung trong đề cương

Trang bìa: dùng bìa xanh, không bóng kính, không gáy xoắn.

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong Đề cương luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong Luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu Đề cương luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu Luận văn.

Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.

Danh mục các bảng, hình vẽ, đồ thị: đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương, các bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

Trích dẫn và Danh mục Tài liệu tham khảo: Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của các tài liệu đó được đặt trong cùng một ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần. Đối với các tài liệu liên tiếp, dùng gạch nối giữa các số thứ tự của tài liệu trích dẫn.

Trên đây là hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn, nếu cảm thấy khó hiểu hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0931.299.960 để được hỗ trợ.