Những điều cần lưu ý khi làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ

Những điều cần lưu ý khi làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ

‎Làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ là quá trình tổng hợp các kiến thức đã học và thực hành kỹ năng phân tích cũng như đánh giá các vấn đề có liên quan đến đề tài luận văn tốt nghiệp tiến sĩ. Ngoài việc phải ghi chép lại các tài liệu có liên quan đến bài luận văn, các...