Liên hệ với chúng tôi: Hotline: +84931299960 - Email: [email protected]

Phân tích kinh tế định lượng

Phương pháp nghiên cứu định lượng là việc thu thập, phân tích thông tin trên cơ sở các số liệu thu được từ thị trường. Mục đích của việc nghiên cứu định lượng là đưa ra các kết luận thị trường thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu và số liệu.

Tổng quan về phân tích kinh tế định lượng với SPSS

Phương pháp phân tích định lượng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất là trong kinh tế và kinh doanh. Với các mục đích như:

- Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng

- Đánh giá lao động

- Đánh giá dịch vụ mới

- Đánh giá hành vi khách hàng

Đối tượng nào cần thực hiện phân tích kinh tế định lượng? Đó là sinh viên, nhân viên học tập và làm việc ở các ngành:

- Tài chính kế toán

- Kinh tế

- Ngân hàng

- Quản kinh doanh

- Quản trị nhân sự

Số lượng dữ liệu, số liệu mà chúng ta cần phân tích cho một đề tài, vấn đề là rất lớn. Do đó việc sử dụng phần mềm phân tích định lượng, xử lý số liệu là vô cùng cần thiết. Một trong những phần mềm phân tích định lượng phổ biến nhất trên thế giới là phần mềm SPSS (IBM Statistical Package for the Social Sciences)

SPSS là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học (đánh giá chất lượng dịch vụ công, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân...) và kinh tế lượng.

Vậy các bước để thực hiện phân tích định lượng sử dụng phần mềm SPSS gồm có những gì?

Bước 1: Xác định được vấn đề cần nghiên cứu.

Bước 2: Nghiên cứu các lý thuyết liên quan và các mô hình đánh giá

Bước 3: Thiết lập mô hình nghiên cứu.

Bước 4: Xây dựng thang đo, bảng câu hỏi nghiên cứu

Bước 5: Tìm kiếm và thu thập dữ liệu liên quan đến đề tài cần nghiên cứu.

Bước 6: Phân tích, xử lý số liệu nghiên cứu

Bước 7: Làm sạch, mã hóa dữ liệu.

Bước 8: Phân tích, báo cáo

Bước 9: Kết luận và kiến nghị, đưa ra giải pháp

Nếu không có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm SPSS rất dễ xảy ra các lỗi như: Phân tích SPSS nhưng bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha/EFA/Tương quan/Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết… Gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

Vì vậy để sử dụng các công cụ phân tích định lượng, xử lý số liệu giúp đơn giản hóa quá trình xử lý số liệu và chạy mô hình cần có hiểu biết và kinh nghiệm thành thạo. Hy vọng bài viết tổng quát trên đã có các bạn một cái nhìn sơ lược dễ hiểu nhất về phân tích kinh tế định lượng với phần mềm SPSS.


Hotline: +84931299960
Zalo