Liên hệ với chúng tôi: Hotline: +84931299960 - Email: [email protected]

Viết thuê khóa luận

Khóa luận tốt nghiệp là kết quả quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài khoa học. Yêu cầu sinh viên cần dựa trên cơ sở hoàn thành quá trình thực tập tại doanh nghiệp (hay cơ quan) và đưa ra báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt chất lượng tốt. Sau đó vận dụng các kiến thức đã được học để nghiên cứu và hoàn thiện đề tài khoa học bằng khóa luận tốt nghiệp.

Nhằm giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quát về quy trình thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, bài này xin trình bày sơ lược một vài trọng điểm cần lưu ý.

Các bước thực hiện một khóa luận tốt nghiệp hoàn hảo

Để thực hiện được một khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh đạt yêu cầu, sinh viên cần chú trọng các vấn đề như:

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành mình theo học cùng các kiến thức bổ trợ liên quan.

- Có hiểu biết về thực tiễn những nội dung đã học và các vấn đề liên quan đến chuyên ngành.

- Xác định rõ các ưu - nhược điểm, nguyên nhân của vấn đề để có thể tìm ra và đề xuất cách xử lý.

- Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu liên quan đến đơn vị, đến nội dung mà đề tài đề cập.

- Chủ động và tích cực trao đổi với giáo viên hoặc nhân viên hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu.

Quy trình để viết một khóa luận tốt nghiệp gồm có các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Lưu ý tên đề tài được chọn để làm khóa luận tốt nghiệp liên quan mật thiết đến nội dung mà sinh viên lựa chọn và viết báo cáo thực tập trước đó và phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 2: Thu thập tài liệu chuyên sâu hỗ trợ cho bài luận và nghiên cứu. Sinh viên cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp.

Bước 3: Viết đề cương, gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý sửa chữa và duyệt. Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt làm khóa luận. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có thay đổi trong quá trình thực hiện cần thông qua sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 4: Viết bản thảo khóa luận tốt nghiệp , sau đó gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý, chỉnh sửa, và bổ sung nếu cần. Độ dài trong khoảng 60 - 80 trang.

Bước 5: Viết và in khóa luận tốt nghiệp, sau đó nộp bản hoàn chỉnh cho văn phòng Khoa cùng với hồ sơ xác nhận của đơn vị thực tập, nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

Có thể thấy việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp có mục đích nâng cao khả năng phân tích các vấn đề phát sinh trong thực tế dựa trên kiến thức ngành theo học của sinh viên. Giúp sinh viên biết cách áp dụng các phương pháp đánh giá và so sánh giữa lý thuyết và thực tế.

Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho các bạn sinh viên cái nhìn tổng quát về quy trình thực hiện một khóa luận tốt nghiệp. Từ đó các bạn có thể đưa ra nhận định về ưu - nhược điểm cũng như nguyên nhân những vấn đề trong lĩnh vực của mình, tìm được giải pháp để khắc phục những thiếu sót còn hạn chế và nâng cao hiệu quả trong thực tiễn.


Hotline: +84931299960
Zalo