Liên hệ với chúng tôi: Hotline: +84931299960 - Email: [email protected]

Viết thuê luận văn thạc sĩ

Luận văn Thạc sĩ là một công trình khoa học độc lập của người học viên cao học. Nội dung dùng để đánh giá khả năng ứng dụng nội dung trong chương trình học vào việc giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn hoặc thực hiện một nghiên cứu mang tính học thuật. Một học viên cao học để hoàn thành chương trình và có được học vị cho mình trước hết cần đáp ứng được yêu cầu về luận văn thạc sĩ.

Như vậy cần lưu ý những gì về nội dung và hình thức của một bài luận văn Thạc sĩ để không mắc phải những sai lầm trong việc triển khai và trình bày?

Luận văn Thạc sĩ yêu cầu nội dung và hình thức như thế nào?

Nội dung của một luận văn Thạc sĩ yêu cầu:

Học viên cần giải quyết nghiêm túc các vấn đề đã nêu ra trong bài, đưa ra lập luận với những dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục. Đối với trường hợp sử dụng trích dẫn hoặc tài liệu có sẵn trên mạng, sách báo,… Học viên cần trích dẫn nguồn rõ ràng để tránh tình trạng bị đánh dấu đạo văn, sao chép ý tưởng.

Về mặt hình thức, một bài luận văn Thạc sĩ cần có:

Từ 15.000 - 25.000 chữ, tức trong khoảng 80 - 120 trang. Tùy thuộc vào chuyên ngành và đề tài của luận văn mà phân chia số chương. Cụ thế hơn cấu trúc một luận văn Thạc sĩ bao gồm các phần sau:

Các trang bìa, gồm:

 • Bìa cứng in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt
 • Trang phụ bìa
 • Mục lục: Được đặt ở ngay sau trang phụ bìa
 • Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
 • Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ
 • Trang bìa tóm tắt
 • Phần tóm tắt luận văn từ 10-15 trang
 • Trang phụ bìa luận văn
 • Mở đầu
  Nội dung
 • Kết luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn và được trình bày theo quy định.
 • Phụ lục

Những lưu ý trong việc trình bày luận văn

 1. Nên nhớ luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa; luận văn phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 1. Luận văn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, Arial… cỡ 13 hoặc của hệ soạn thảo Win-word hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang.
 1. Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).
 1. Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục Tài liệu tham khảo.
 2. Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu Luận văn phải sử dụng nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các từ viết tắt.
 3. Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác đều phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn.
 1. Phụ lục của luận văn bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung của Luận văn, như: số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,…

Trên đây là một số chia sẻ cần lưu ý về nội dung cần triển khai và hình thức trình bày một luận văn thạc sĩ. Hy vọng các học viên cao học có thể ứng dụng tốt để có được một bài luận văn hoàn chỉnh cho riêng mình.


Hotline: +84931299960
Zalo