Liên hệ với chúng tôi: Hotline: +84931299960 - Email: [email protected]

Viết thuê luận văn tiến sĩ

Để hỗ trợ những nghiên cứu sinh đang chuẩn bị cho luận văn tiến sĩ, bài viết này xin phép được đưa ra một vài gợi ý về cách viết đề cương nghiên cứu. Với mục đích để đánh giá được năng lực nghiên cứu sinh thông qua việc áp dụng hệ thống kiến thức đã học vào đề tài đã chọn, một bài luận văn hoàn chỉnh yêu cầu bước chuẩn bị đề cương thật cẩn thận.

Lưu ý rằng đề cương nghiên cứu được xem như một bản phác thảo nghiên cứu ban đầu chứ không phải là bản tóm tắt của thành quả nghiên cứu cuối cùng. Do đó một đề cương nghiên cứu nên được triển khai như một tiến trình công việc, sao cho nghiên cứu sinh có thể linh hoạt điều chỉnh đề cương trong quá trình tham khảo tài liệu và các phương pháp nghiên cứu cũng như ý kiến đóng góp từ người hướng dẫn.

Những lưu ý cần biết khi viết đề cương cho luận văn Tiến sĩ

Trước hết một đề cương nghiên cứu cần đáp ứng đủ những yếu tố sau đây:

 • Đề cương cần có tính hệ thống cao và cấu trúc mạch lạc.
 • Đề tài nghiên cứu cần được trình bày rõ ràng và có tính thuyết phục cao.
 • Đề tài nghiên cứu cần giải quyệt được những thiếu sót còn tồn đọng trong các tài liệu khoa học hiện có.
 • Phạm vi nghiên cứu cân đối hợp lý về giới hạn kích thước cũng như độ phức tạp của đề tài.

Để bắt đầu một đề cương nghiên cứu, cần chuẩn bị câu trả lời cho những vấn đề sau:

 • Nghiên cứu sinh cần làm gì trong nghiên cứu của mình?
 • Nội dung nghiên cứu đã được ai thực hiện trước đó chưa? Nếu có vậy thành quả của họ là gì?
 • Cách thức nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu này là gì?
 • Nghiên cứu này có ý nghĩa thế nào đối với cộng đồng khoa học?

Từ đó bắt đầu đặt ra câu hỏi, một đề cương nghiên cứu chuẩn cần có những gì?

 • Phải xác định được câu hỏi và phương pháp nghiên cứu để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
 • Vạch rõ tính sáng tạo và thực tiễn của đề tài nghiên cứu đã chọn.
 • Nêu ra được tính thiết thực và chỉ rõ khả năng mà kết quả nghiên cứu sẽ được đưa vào và phát triển trong lĩnh vực mà nghiên cứu sinh đang tham gia.
 • Chỉ ra được tầm quan trọng của nghiên cứu cùng lý do cho thấy nghiên cứu sinh là đối tượng phù hợp để thực hiện nghiên cứu.

Và cuối cùng, cấu trúc một đề cương nghiên cứu tiến sĩ gồm có những nội dung như sau:

GIỚI THIỆU

 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
 3. Ý nghĩa của nghiên cứu
 4. Giả thuyết của nghiên cứu
 5. Câu hỏi nghiên cứu
 6. Nội dung nghiên cứu

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU

 1. Tổng quan về tính phù hợp của đề tài nghiên cứu
 2. Xác định đề tài nghiên cứu

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 1. Phương tiện
 2. Phương pháp

3.2.2 Xử lý số liệu

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Với các ghi chú cần lưu ý như trên, nghiên cứu sinh đang đứng trước giai đoạn đầu của việc thực hiện quá trình viết đề tài nghiên cứu tiến sĩ có thể tham khảo để có một cái nhìn tổng quan hơn về một đề cương nghiên cứu. Từ đó có thể phần nào dễ dàng triển khai một đề cương luận văn nghiên cứu hoàn chỉnh.


Hotline: +84931299960
Zalo